Copy Centar - kuća digitalnih kopija

Klamovanje - buklet heftanje


Majstori za buklete - na profesionalnoj, automatizovanoj opremi (lokacija Metropol) u jednom potezu buklet bigujemo, heftamo po sredini, opsecamo i pravimo kvadratnu riknu - U JEDNOM POTEZU. Profesionalni izgled, veoma nalik onom koji se dobije mekim povezom, ali za razliku od mekog poveza lako se lista. Povez koji svakom preporučujemo za sve vrste primene, kod materijala kod kojih je debljina knjižnog bloka maksimum 10 mm (najbolji rezultati se postižu za izradu sa knjižnim blokom do 5 - 6 mm).


Vrsta cena
Buklet heftanje 20,00
U cenu su uračunati opsecanje po desnoj ivici, kao i pravljenje kvadratne rikne po želji.
Vrsta cena po mestu
Ručno 2,00
Mašinsko 2,00

Tehničke karakteristike

Format dokumenta - bukleta koji se povezuje na ovaj način može biti minimalno 205 × 128,5 mm, odnosno maksimalno 320 × 228,5 mm. Položaj heftanja je fiksan i ne može se menjati - pri spajanju dokumenta, minimalne veličine, položaj klamera je oko 7mm udaljen od gornje i donje ivice papira.

Dokument se štampa kao buklet na listovima formata minimalno 206 × 257 mm ili maksimalno 320 × 457 mm, savija na pola i hefta po sredini na dva mesta, pri čemu se 4 strane knjige štampaju na jednom listu.

Maksimalni broj listova koji možemo povezati na ovaj način je 50 (pedeset) komada 80g papira, UKLJUČUJUĆI i korice - to jest ovako povezan dokument može imati maksimalno do 200 strana SA koricama. Ukoliko je zahtev za koričenje debljih papira, može se uspostaviti proporcija - moguće je povezati maksimum do 15 (petnaest) listova 160g papira, odnosno 20 (dvadeset) listova 120g papira. Korica na 300 g papiru se računa kao 16 strana.

Standardno pri profesionalnoj, mašinskoj izradi, pravimo pravougaonu riknu na ivici gde se vrši heftanje, a opsecamo višak papira po sve tri ivice. Prilikom ručne izrade bukleta opsecanja vršimo na zahtev i posebno ih obračunavamo, a kreiranje kvadratne rikne nije moguće.

Kako pripremiti dokument

Osnovno je da dokument ima broj strana deljiv sa 4 bez ostatka - ukoliko Vaš dokument ne zadovoljava ovaj uslov, broj strana mora biti dopunjen praznim stranama do odgovarajućeg.

Pripremu za buklet radimo automatski - nije potrebno "montirati" strane na list. Najbolje je istu dostaviti u PDF formatu, po stvarnom redosledu strana. Korice mogu biti u posebnom fajlu ili zajedno sa knjižnim blokom, ali je bitno naglastiti da li se štampaju jednostrano ili dvostrano.

Profesionalna automatska usluga buklet heftanja je dostupna isključivo na lokaciji Metropol. Takođe mašinska, ali za manji broj listova i bez pravljenja kvadratne rikne dostupna je i na lokaciji Metropol. Manuelno buklete radimo na svim lokacijama.
Ukoliko donosite unapred odštampane dokumente samo na klamovanje, nemojte savijati papire po sredini, niti ih deformisati na bilo koji drugi način. Knjižni blok i korice moraju biti iste veličine.

TC SREMSKA
Maršala Birjuzova 2-4, Beograd
pon-pet 8:00-20:00
ned 12:00-20:00
pošaljite mejl

BELVIL
Đorđa Stanojevića 11g, Novi Beograd
pon-pet 8:00-20:00
sub 10:00-18:00
pošaljite mejl

DIMITRIJALA
Dimitrija Tucovića 42, Beograd
pon-pet 9:00-17:00
zatvoreno vikendom

  Copy Centar 2015. Sva prava zadržana.
  PIB:101032007 MB:07447493
Žiro račun: 170-30038233000-66